Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei i poder registrar el procés de compra. En navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les 'cookies'. (Política de cookies)
Pressupost d'una veranda d'alumini
Preu d'una porta d'entrada en aluminiMuntatge de vidres pesats amb ventosesAcabats de l'alumini anoditzatsContracte per a comandes de fusteria d'aluminiInstal·lació de tancaments d'alumini TechnalFabrica de fusteria Technal a Lleida

Condicions generals de venda

L'acceptació de les nostres ofertes implica l'aprovació de les nostres condicions generals de venda.

1. PRESSUPOSTOS

Els nostres pressupostos són gratuïts excepte si requereixen desplaçaments o estudis específics i tenen una validesa de 30 dies.

2. PREUS

Els preus són definitius, vàlids un mes a partir del lliurament del pressupost. Els preus s'estableixen a partir de les mesures i especificacions comunicades pel client i podran variar després de la visita tècnica de l'obra.

3. COMANDES

Les comandes es formalitzaran després de la signatura del contracte i el pagament del lliurament a compte per part del comprador. Tenint en compte les disposicions legals i els problemes tècnics que puguin sorgir, hi ha dues excepcions a l'acceptació de les comandes la possibilitat de renunciar per part del client durant els 7 dies posteriors a la signatura del contracte mitjançant una notificació per correu certificat amb justificant de rebut, per a les vendes signades al domicili del client, segons la reglamentació en vigor i un informe tècnic de viabilitat per part dels nostres tècnics i proveïdors.

4. FABRICACIÓ

Pel que fa a les fabricacions específiques les mesures i informació necessàries pot aportar el client, però seran comprovades sistemàticament pels nostres tècnics. D'altra banda, no s'acceptarà cap anul·lació de la comanda un cop formalitzat, llevat de les dues excepcions esmentades en el punt anterior. Només s'acceptaran modificacions durant els set dies següents a la signatura del contracte. Per assegurar la correcta execució de la fabricació, ens reservem la possibilitat d'adoptar les iniciatives tècniques que estimem oportunes. Cap model dels que es presenten té caràcter contractual.

5. TERMINIS

Ens esforcem sempre en respectar els terminis de fabricació indicats, però, a causa de dificultats tècniques pròpies de certes fabricacions o a qualsevol altre motiu, la data de lliurament s'esmenta només a títol indicatiu. Cap retard donarà dret a una indemnització ni serà motiu d'anul·lació de la comanda per part del comprador. No ens fem responsables dels retards imputables als nostres proveïdors o en cas de força mayor.La data de lliurament podrà ser superior a la data convinguda si el client així ho sol·licita. En aquest cas, i previ acord del venedor, el material serà emmagatzemat a càrrec del comprador, el venedor declinarà tota responsabilitat. L'endarreriment de la data de lliurament sol·licitada pel comprador no modifica l'obligació de pagament del material a la data convinguda.

6. LLIURAMENT

El lloc de descàrrega de la mercaderia haurà de ser accessible per a vehicles de transport. En cas de dificultat d'accés (pas estret, obstacles infranquejables, neu, etc.) el lliurament no podrà realitzar-se i donarà lloc a un sobrecost calculat en funció del temps invertit.

7. PAGAMENT

Per a les comandes amb instal·lació inclosa, se sol·licitarà un lliurament a compte del 40% de l'import del material en formalitzar la comanda, un 60% de l'import del material en el moment del lliurament i el 100% de l'import d'instal·lació després la col·locació de la fusteria. Per a les comandes sense instal·lació, se sol·licitarà un lliurament a compte del 40% de l'import total en formalitzar la comanda i el 60% restant en el moment del lliurament de la mercaderia. Qualsevol reclamació s'ha de fer amb correu certificat en un termini màxim de 7 dies a partir de la recepció de la mercaderia. Passat aquest termini, no s'acceptarà cap reclamació. Puigmetal sl no es farà responsable si les condicions de pagament no han estat respectades pel client les especificacions necessàries per a la bona execució de l'obra no han estat comunicades en el moment oportú. els problemes per complir el contracte es deuen a un cas de força major o fortuït. Són considerats d'aquesta manera els retards dels nostres propis proveïdors, problemes de transport, així com qualsevol altre esdeveniment fortuït independent de la nostra voluntat.

8. INSTAL·LACIÓ

Es sol·licitarà al client que faciliti l'accés dels nostres instal·ladors, retirant tots els objectes que puguin obstaculitzar el pas dels muntadors i el material. Puigmetal sl no es farà responsable dels danys ocasionats si no es respecten aquestes condicions. Tota pèrdua de temps o desplaçament innecessari produït per causes alienes a la nostra voluntat podrà ser facturada. L'obra ha de tenir connexió elèctrica, bastides o sistemes d'elevació en cas de ser necessaris, així com els suports de les finestres. El venedor es reserva el dret de modificar el preu acordat si aquestes condicions no són respectades.

9. PUBLICITAT

Puigmetal sl es reserva el dret de fotografiar o reproduir en qualsevol format les instal·lacions que hem realitzat.

10. PERMÍS D'OBRA

Les formalitats relatives a l'obtenció del permís d'obres són responsabilitat del client, que haurà de vetllar per respectar la normativa vigent.

11. ASSEGURANÇA

S'aconsella als clients comunicar al seu assegurador les obres realitzades una vegada concloses.

12. Disposicions generals

En alguns casos, especialment en la presa de mesures de fabricació, ens reservem el dret de no acceptar la comanda si constatem que la realització comportarà dificultats que no siguin de la nostra competència.

13. PROPIETAT

La mercaderia lliurada i fins i tot instal·lada serà propietat de Puigmetal sl fins que no s'hagi realitzat el pagament complet de la factura. No obstant això, els riscos d'aquesta mercaderia recauen en el client des de la posada a disposició del material.

14. RECEPCIÓ DE L'OBRA

La recepció general i definitiva de l'obra es realitza per part del comprador o el seu representant abans que els instal·ladors marxin i en presència aquest. En cas que no es realitzi, la presa de possessió comporta d'ofici una recepció i una acceptació de les obres sense reserves.

15. GARANTIA

Els nostres productes tenen una garantia de fabricació de 5 anys a partir de la data de lliurament, excepte en cas de negligència de transformació o de adjunció, falsa maniobra o mal manteniment de la part del comprador o en cas de força major. S'exclouen d'aquesta garantia la motorització de les persianes que és de 2 anys. La substitució de peces defectuoses no té com a conseqüència la prolongació de la garantia precisada en aquest paràgraf.

És recomanable una porta d'alumini a casa? Fusteria amb garantia de fabricació de 5 anys

Home | Puigmetal Aluminier Technal | Finestra de fulla oculta| Corredissa galandage| Corredissa d'angle | Barana d'alumini

Polígon Camí Torrent s/n Fraga - Osca - Espanya 0034 974 473 254 empresa@puigmetal.es

Finestra d'alumini Puigmetal®, fabricant de fusteria d'alumini a Catalunya per a Europa, ha desenvolupat una nova generació de finestres d'alumini a mida innovadores, altament aïllantes i certificades, tant per a la renovació com per a nous edificis. Líder de la finestra industrial d'alumini i la fusteria d'alumini, Puigmetal® ofereix una gamma completa de finestres i portes d'alumini TECHNAL, adequades per a totes les arquitectures: finestra d'alumini de fulla oculta Soleal FY, porta corredissa d'alumini LUMEAL, galandage Soleal GY, porte plegable AMBIAL, tancament de grans dimensions ARTYAL, porta entrada d'alumini Soleal PY ... Puigmetal® disposa de finestres de disseny accessibles.